Cea mai curajoasă carte scrisă şi publicată în România

Cartea Marturisitorilor„Cartea Mărturisitorilor”, Răzvan Codrescu, Ed.Rost şi Fundaţia Sfinţii Închisorilor, Bucureşti-Piteşti, 2014

O carte grea. La propriu şi figurat.

Mi-a amintit de cuvintele Părintelui Arsenie Boca:

“Toate darurile închise în destinul nostru sunt îngrădite cu suferinţe şi numai la atâtea daruri ajungem, prin câtă mulţime de suferinţe putem răzbi cu bucurie.”

Domnul Răzvan Codrescu adună, precum într-o „cunună a învrednicirii româneşti”, nume* (unele prea puţin sau deloc cunoscute), vieţi, alegeri (decisive!), mărturii, jertfe… Exemple de oameni care au răzbit peste suferinţă şi… peste toate. Cu bucurie! „Verticala românească” a avut şi încă mai are trăitori şi mărturisitori. Dincolo de prejudecăţi şi de obişnuinta „orizontalei”, avem ocazia de a încerca, fie şi „din afară”, Verticala.

Cartea poate fi „mai multe manuale (de ex.: istorie, literatură, etică, religie…), într-unul”. Manuale alternative (aproximative) sunt destule… Acesta poate fi un manual sigur. De formare a caracterelor; căci acest gen de formare pare a ne lipsi mai mult decât orice în aceste timpuri.

Primiţi invitaţia autorului cu mintea deschisă. Lectura se poate dovedi propria (re)descoperire:

  „Mărturisitorii evocaţi în această carte sînt tot atîtea repere pe complexa şi inefabila linie a neamului şi tot atîtea provocări la învrednicire pentru generaţiile de azi şi de mîine, care trebuie, înainte de toate, aduse la conştiinţa că este cu putinţă şi un alt fel de a fi român decît cel precar şi dezabuzat în care facem astăzi umbră pămîntului” (din Cuvîntul înainte al autorului).

Sperăm – aşa cum intenţionează în mod declarat – ca domnul Răzvan Codrescu să nu se oprească aici.

* Constantin Brâncoveanu • Dimitrie Cantemir • Mihai Eminescu • Simion Mehedinţi • Nicolae C. Paulescu • Nicolae Iorga • Octavian Goga •Marcu Beza • Nichifor Crainic • Nae Ionescu • Aron Cotruş • Lucian Blaga • Daniil Sandu Tudor • Vasile Băncilă • Corneliu Z. Codreanu •Ion I. Moţa • Vladimir Dumitrescu • Petre Ţuţea • Alexandru Ghyka •George Manu • Alexandru Mironescu • Pan M. Vizirescu • Dumitru Stăniloae • Vasile Marin • Mircea Vulcănescu • Benedict Ghiuş • Radu Gyr • Mircea Eliade • Petre (Petrache) Lupu • I. V. Georgescu •Constantin Noica • Ilariu Dobridor • Ilie Lăcătuşu • Ana-Maria Marin •Traian Popescu • Arsenie Boca • Zosim Oancea • Alexandru Ciorănescu• Vasile Netea • Aureliu Răuţă • Elisabeta Rizea • N. Steinhardt •Corneliu Coposu • Arsenie Papacioc • Mihaela (Marieta) Iordache •Radu Mărculescu • Vintilă Horia • Ilie-Vlad Sturdza • Dumitru (Tache) Funda • Teodosia (Zorica) Laţcu • Constantin Galeriu • Ioan Ianolide •Iustin Pârvu • Alexandru Paleologu • Nicolae Pora • Maica Benedicta (Zoe Dumitrescu-Buşulenga) • Virgil Ierunca • Bartolomeu Valeriu Anania • Aurel State • Constantin (Costache) Oprişan • Zaharia (Zahu) Pană • Gabriel Constantinescu • Mina Dobzeu • Valeriu Gafencu • Ion Gavrilă Ogoranu • Dumitru Bacu • Ilie Tudor • Traian Popescu („Macă”)• Monica Lovinescu • Aspazia Oţel Petrescu • Gheorghe Calciu-Dumitreasa • Andrei (André) Scrima • Flor Strejnicu • Octavian Paler •Vasile-Jacques Iamandi • Paul Caravia • Demostene Andronescu • Paul Barbăneagră • Maria Constantinescu • Teofil Părăian • Ion Piso •Marcel Petrişor

3 Comments

  1. […] este de o modestie autentica sau – citandu-l pe Razvan Codrescu – „de o modestie excesiva si de o politete pe care numai oamenii cu adevarat mari o pot […]

  2. […] O sugestie aici var btn_style = '80×18'; var article_id = '1150'; var mc_url = […]

  3. […] de o modestie autentica sau – citandu-l pe Razvan Codrescu – „de o modestie excesiva si de o politete pe care numai oamenii cu adevarat mari o pot […]

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: