Archives Apr 11, 2016 - lumini in cetate

„Tâlcuirea” răului

„Tâlcuirea” răului

Duhul cel întunecat şi rău vrea să nimicească totul dacă i s-ar îngădui. Pentru că a căzut din iubire şi din adevăr şi s-a împietrit în ură şi minciună nu are acces la taina creaţiei. Pentru că nu-i este dat să creeze viaţa şi pentru că această neputinţă îl ţine legat într-o perpetuă stare de răzvrătire, puterea lui de acţiune se subordonează exclusiv distrugerii. Nefiind stăpân pe tainele facerii... »

Rugăciunea

Rugăciunea

„însoţirea şi unirea omului cu Dumnezeu, susţinătoarea lumii, împăcarea cu Dumnezeu, maică şi apoi fiică a lacrimilor, curăţirea păcatelor, pod care ne trece peste marea ispitelor, zid de apărare împotriva necazurilor vieţii, nimicitoare a războaielor pe care ni le fac demonii, lucrare a îngerilor, hrană tuturor celor fără de trup, bucuria fericiţilor în viaţa viitoare, lucrare fără de margi... »

Binele – răul

Binele – răul

Pe temeiul Revelației dumnezeieşti, Sfinţii Părinţi ne învaţă că binele are realitate ontologică absolută; că a fost un timp în care răul nu a existat şi va fi un timp în care el nu va mai fi. Nu a fost însă un timp în care virtutea să nu fi existat şi nici nu va fi un timp în care aceasta să nu mai fie.   În ceea ce priveşte consistenţa şi ordinea, răul este ulterior şi secundar în creaţie. ... »