Rugăciunea

 • „însoţirea şi unirea omului cu Dumnezeu,
 • susţinătoarea lumii,
 • împăcarea cu Dumnezeu,
 • maică şi apoi fiică a lacrimilor,
 • curăţirea păcatelor,
 • pod care ne trece peste marea ispitelor,
 • zid de apărare împotriva necazurilor vieţii,
 • nimicitoare a războaielor pe care ni le fac demonii,
 • lucrare a îngerilor,
 • hrană tuturor celor fără de trup,
 • bucuria fericiţilor în viaţa viitoare,
 • lucrare fără de margini,
 • izvor al virtuţilor,
 • pricinuitoare a darurilor cereşti,
 • sporire nevăzută,
 • hrană a sufletului,
 • luminare a minţii,
 • secure ce doboară pomul deznădejdii,
 • doveditoare a nădejdii,
 • izgonitoare a întristării,
 • bogăţie a monahilor,
 • comoară a sihaştrilor,
 • împuţinare a mâniei,
 • oglindă în care vedem progresul ce-l realizăm în virtute,
 • arătare a măsurilor cu care ne măsoară Dumnezeu și cu care trebuie să ne măsurăm şi noi aproapele,
 • semn care arată starea în care se află sufletul,
 • vestitoare celor ce vor să fie,
 • indiciu al măririi ce se va dobândi în rai.

Celui ce se roagă cu adevărat, rugăciunea îi este tribunal, dreptar și scaun de judecată al Domnului, înaintea judecăţii viitoare.

[Sfântul Ioan Scărarul]

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: