Săptămâna Duhului Sfânt şi a Sfintei Treimi

De un dinamism perpetuu și binefăcător, Duhul suflă unde voiește. Sunt oameni ai Duhului și sunt oameni care nu sunt ai Duhului (nu L recunosc, Îl ignoră). Dar Duhul poate lucra și prin unii, și prin ceilalți. 

Toate mărturisirile de dreaptă credință și toate declarațiile de iubire adevărată prin El vin. Este implicat intim și total în prieteniile neprihănite și nedespărțite. Este Duh al bucuriei și al veseliei (cf. Luca 10, 21)! Dă prospețime vieții! E Duh al nădejdii, căci „în Duh aşteptăm nădejdea îndreptăţirii prin credinţă”. E Duh al libertății, căci „unde este Duhul Domnului, acolo este libertate” (2 Corinteni 3, 17).

E Duh al înțelepțirii! A grăit prin proroci. A transformat simpli pescari în preaînțe­lepți vânători de suflete întru mântuire.

Forța spiritului vine din for­ța Duhului Sfânt. În ultimă instanță I se datorează toate cuceririle științelor și tot progresul tehnologic! Este prezent în intimitatea gândurilor noastre. Ține trează conștiința. Gândurile bune, soluțiile bune vin de la El!

Este Duh al Frumuseții! Este responsabil cu lucrarea artistică a lui Dumnezeu. Duhul inspiră! Îl inspirăm și ne inspiră! I se datorează toată frumusețea lumii. Toate creațiile artistice majore au fost inspirate de El.

Dumnezeu Îl dă oricui I-L cere cu sinceritate și cu implicare. 

Este Duh luptător, arma Sa fiind cuvântul lui Dumnezeu (cf. Efeseni 6, 17 18). Duh al mărturisirii, mărturisește și ne ajută să mărturisim.

Sfântul Duh este cea mai inefabilă și mai delicată și mai tandră dintre Persoanele Sfintei Treimi. Flacără și briză, deodată înfierbântează și răcorește. Înfierbântează întru patos mistic, răcorește întru dreaptă și limpede judecată. El ne toarnă căldură iubitoare în suflete, așa cum în numele Lui se pune „căldură” în Sfântul Potir înainte de cuminecare. 

[Costion Nicolescu, Duhul Sfânt, Inspiratorul frumuseții și al oricărei înțelepciuni]

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: