Archives Iul 6, 2019 - lumini in cetate

Vice = a self-destructive addiction

Vice = a self-destructive addiction

Vice: the lack of control on any weakness to the point where it becomes our second nature. A sick one. According to Father Arsenie Boca, the beloved monk from Transylvania, „our enemy (the devil) is allowed to lure our body and soul with the pleasures deriving from vices: sensuality, greed, luxury, vanity, the temptation of power, of evanescent glory, pride or arrogance, with the obsession of prop... »

Patimile = slăbiciuni îmbolnăvitoare

Patimile = slăbiciuni îmbolnăvitoare

Patimile: lipsa de control asupra propriilor slabiciuni, pana cand acestea devin a doua natura a noastra. Una bolnava. Potrivit duhovnicului Arsenie Boca, „potrivnicului (diavolului) ii e îngăduit să ispitească trupul şi sufletul omului cu plăcerile patimilor: senzualitatea, lăcomia, luxul, slava deşartă, ispita puterii, a măririi trecătoare, a mândriei sau a aroganţei, cu patima proprietăţii (obs... »