„Să te bucuri de stropul de rouă picurat de Dumnezeu pe firul de iarbă al fiecărei clipe de viață”

 1. Să-ți scoți Carul Mare din stânci și Carul Mic din pietre!

 2. Să-ți alegi spre contemplare măcar o spiță din roțile carului de foc al sfântului Ilie, de pe cerul Bibliei.

 3. Să contempli serafimii în zbor cu cărbunele în mână, din vedenia sfântului prooroc Isaia, venind spre tine.

 4. Să te bucuri de stropul de rouă picurat de Dumnezeu pe firul de iarbă al fiecărei clipe de viață.

 5. Să aștepți ”turta de smochine” a sfântului prooroc Isaia, pentru vindecare.

 6. În vremuri seismice să te ancorezi și să atârni de Fapele Apostolilor 7,55-56.

 7. Să fii în duh în fiecare zi de duminică din Patmosul vieții.

 8. Să-ți aprinzi cu smerenie candelabrul gândurilor în catedrala de cuvinte.

 9. Să-ți schimbi țiglele sparte de pe acoperișul vieții, prin pocăință.

 10. Să te spovedești neîncetat sub epitrahilul lui Dumnezeu și al duhovnicului.

 11. Să te cuminici mereu din potirul cu rouă și cu mană ascunsă.

 12. Să-ți strămuți coliba vieții de la răsărit de Ninive, pe Tabor.

 13. Să ai în vedere neîncetat Parusia Domnului ca orizont de așteptare.

 14. Să auzi ce le-ar spune Iisus lui Platon și Aristotel pe drumul spe Emaus.

 15. Să dai neîncetat patruzeci de pomeniri la Liturghia cosmică.

 16. Să te socotești miridă pe discul lui Paternus și firimitură pe antimisul Liturghiei cosmice.

 17. Să-ți conectezi prezența la atotprezența lui Dumnezeu și să-ți treci neîncetat firul gândului prin urechile acului conștiinței, ca să nu greșești.

 18. Să fii smerit precum floarea-soarelui și să contempli floarea de măcieși ca pe un rug aprins al pământului românesc.

 19. Să descoperi stropul de cer în fiecare bulgăr de pământ și să cauți neîncetat privirea lui Dumnezeu care te privește.

 20. Să-și arzi toate vreascurile minții ca să poți ajunge la unicul gând al rugăciunii lui Iisus.

 21. Să privești neîncetat prin credință spre Hristos, preînchipuit de șarpele de aramă, ca să rămâi nevătămat de vipera din Malta, precum sfântul apostol Pavel.

 22. Să te învălui și să te închizi într-o lacrimă.

 23. În vremuri seismice, să rămâi neclintit și atatornic, umbrit de ”norul de martori”.

 24. Să îngenunchiezi cutremurat înaintea ușilor împărătești ale Revelației lui Dumnezeu și să simți și să trăiești cutremurul de timp al pragurilor și treptelor acesteia.

 25. Să te pregătești a-ți trece râul vieții prin propriul tău ”vad al Iabocului”.

 26. Să crezi cu adevărat în cuvântul sfântului apostol Pavel, devenit salut al celor dintâi creștini. ”Maranatha!” – ”Domnul nostru, vino!”

P. S. Daniil Stoenescu

Din apoftegmele episcopului Evangelicus de Ulpia-Traiana – subcapitol din articolul:

Un popor străin a săpat cărări pe sub pământ…(Iov 28.4)

Articol scris pentru revista ”Oastea Domnului” – martie 2014

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: